Khóa học “Chuyên gia Đào tạo”

Trở thành người dẫn dắt đội nhóm truyền cảm hứng

Trainer: Mr Why – Phạm Ngọc Anh