Khóa học “Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao”

“Bí quyết để bán bất kỳ sản phẩm nào, cho bất kỳ ai với bất kỳ giá nào bạn mong muốn”

Trainer: Mr Why – Phạm Ngọc Anh