Khóa học “Trại lãnh đạo cấp cao”

Diễn giả: Mr Why – Phạm Ngọc Anh